ELE10Z

Obchodní korespondence a komunikace - němčina B 2

KJGarant předmětu: Mgr. Michaela Peroutková, Ph.D.

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 3. 4.
Hodin přednášek/semestr: 0
Hodin cvičení/semestr: 20
Exkurze:0
Zkouška: zápočet
Předpoklady:Němčina B 1
Popis, cíl a formy výuky:Pomoci budoucím absolventům PEF - manažerům a podnikatelům proniknout po teoretické i praktické stránce do moderního podnikání na bázi německého jazyka. Naučit se v tomto cizím jazyce ucházet se o volné místo - a to jak v písemném, telefonickém, tak i osobním styku, představit se svému novému nadřízenému, získat citlivost k potřebám zákazníka, ověřit si v němčině teorii tržního mechanizmu, základní termíny z oblasti řízení podniku, z oblasti trhu, marketingu či zahraničního podnikání.

Kmenová literatura

1Dvořáková, M., Prachařová, J., 2005: Němčina pro manažery agrárního sektoru. Praha, ČZU.
2Becker, Norbert, Jörg Braunert, 2001: Dialog Beruf 2. Max Hueber Verlag
3Mari Hiiemäe, Deutsch im Geschäftsleben. Praha:Leda, 2005

Doporučená Literatura

1Becker, Norbert, Jörg Braunert, 2001: Dialog Beruf 2. Max Hueber Verlag
2Mari Hiiemäe, Deutsch im Geschäftsleben. Praha:Leda, 2005