ERE21Z

Organizace práce a ergonomie PAE

KRGarant předmětu: doc. Ing. Jaromír Štůsek, CSc.

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 5.
Hodin přednášek/semestr: 28
Hodin cvičení/semestr: 28
Exkurze:0
Zkouška: zápočet
Předpoklady:Kybernetika a teorie řízení, Psychologie, Provoz a hospodaření podniků
Popis, cíl a formy výuky:Cílem předmětu je výklad základních poznatků z oblasti organizace práce a ergonomie, tj. hodnocení a navrhování optimálních podmínek pro činnost člověka. Přednášky jsou zaměřeny především na teoretický výklad s příklady praktické aplikace, na cvičeních studenti řeší praktické příklady z jednotlivých úseků předmětu.

Kmenová literatura

1HUTTOVÁ, E. HRABĚTOVÁ, E. Organizace práce a pracovních podmínek. Praha: VŠE, 1996
2CHUNDELA, L. Ergonomie. Praha: ČVUT, 1993. ISBN 80-01-00327-2
3KRÁL, M., ZELENKA, A. Projektování výrobních systémů. Praha: ČVUT, 1995
4ŠTŮSEK, J. Organizace práce a ergonomie. Praha: ČZU, 2001. ISBN 80-213-0759-5
5ŠTŮSEK,J., ŘÍMOVSKÁ, P., MOULIS, P. Studie organizace práce v provozních systémech. Praha: ČZU, 2005. ISBN 80-213-1044-8
6WILD, R. Production and operations Management.London: Cassel Educational 1998. Fifty Edition
7Hygienické a zdravotnické předpisy, VAVA, Ostrava 1997

Doporučená Literatura

1HUTTOVÁ, E. HRABĚTOVÁ, E. Organizace práce a pracovních podmínek. Praha: VŠE, 1996
2CHUNDELA, L. Ergonomie. Praha: ČVUT, 1993. ISBN 80-01-00327-2
3KRÁL, M., ZELENKA, A. Projektování výrobních systémů. Praha: ČVUT, 1995
4ŠTŮSEK, J. Organizace práce a ergonomie. Praha: ČZU, 2001. ISBN 80-213-0759-5
5ŠTŮSEK,J., ŘÍMOVSKÁ, P., MOULIS, P. Studie organizace práce v provozních systémech. Praha: ČZU, 2005. ISBN 80-213-1044-8
6WILD, R. Production and operations Management.London: Cassel Educational 1998. Fifty Edition
7Hygienické a zdravotnické předpisy, VAVA, Ostrava 1997