EHX04E

Metody a techniky sociologického výzkumu

KHVGarant předmětu: prof. Ing. PhDr. Věra Majerová, CSc.

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 7. 9.
Hodin přednášek/semestr: 28
Hodin cvičení/semestr: 28
Exkurze:0
Zkouška: písemná
Předpoklady:sociologie, statistika
Popis, cíl a formy výuky:Cílem předmětu je seznámit studenty se základními technikami kvantitativního i kvalitativního sociologického výzkumu. Na seminářích budou procvičovány jednotlivé techniky v návaznosti na témata probraná při přednáškách. Na konci kursu by studenti měli být schopni sami zvolit vhodné přístupy při zkoumání konkrétních problémů a zvládnout interpretaci získaných dat.

Kmenová literatura

1Hanousek, J., Charamza, P.: Moderní metody zpracování dat — matematická statistika pro každého. Grada,1992.
2Hebák, P., Hustopecký, J.: Průvodce moderními statistickými metodami, SNTL, Praha 1990.
3Hudečková, H., Lošťák, M.: Sociologie I. Skriptum PEF ČZU, Praha 1995.
4Jeřábek, H.: Úvod do sociologického výzkumu. UK, Praha 1993.
5Kabátek, A.: Sociologické texty I., II. Karolinum, Praha 1994, 1995.
6Majerová, V.: Kvalitativní výzkum v sociologii venkova a zemědělství I. ČZU, Praha 1999.
7Manuál SPSS Base 9.0 User´s Guide. SPSS Inc., USA, 1999.
8Pergler a kol.: Vybrané techniky sociologického výzkumu. Svoboda, Praha 1969.
9Řezanková, H.: Analýza kategoriálních dat pomocí SPSS. Skriptum VŠE, Praha 1997.
10Denzin, N. K., Lincoln, X. S.: Handbook of qualitative research. Thousends Oak, CA 1994.

Doporučená Literatura

1Hanousek, J., Charamza, P.: Moderní metody zpracování dat — matematická statistika pro každého. Grada,1992.
2Hebák, P., Hustopecký, J.: Průvodce moderními statistickými metodami, SNTL, Praha 1990.
3Hudečková, H., Lošťák, M.: Sociologie I. Skriptum PEF ČZU, Praha 1995.
4Jeřábek, H.: Úvod do sociologického výzkumu. UK, Praha 1993.
5Kabátek, A.: Sociologické texty I., II. Karolinum, Praha 1994, 1995.
6Majerová, V.: Kvalitativní výzkum v sociologii venkova a zemědělství I. ČZU, Praha 1999.
7Manuál SPSS Base 9.0 User´s Guide. SPSS Inc., USA, 1999.
8Pergler a kol.: Vybrané techniky sociologického výzkumu. Svoboda, Praha 1969.
9Řezanková, H.: Analýza kategoriálních dat pomocí SPSS. Skriptum VŠE, Praha 1997.
10Denzin, N. K., Lincoln, X. S.: Handbook of qualitative research. Thousends Oak, CA 1994.