EHX01E

Sociologie a její aplikace v úpravách krajiny

KHVGarant předmětu: prof. PhDr. Michal Lošťák, Ph.D.

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 7. 9.
Hodin přednášek/semestr: 28
Hodin cvičení/semestr: 28
Exkurze:0
Zkouška: písemná a ústní
Předpoklady:všeobecný přehled, základy společenských věd
Popis, cíl a formy výuky:Cílem předmětu je v teoretické úrovni ukázat propojení sociologie a estetiky. Tato teoretická východiska je následně možno převést do praktické podoby, a to ve smyslu umění připravovat konkrétní projekty spojené se zahradnictvím (estetický aspekt), tak aby byly sociálně akceptovatelné (sociální aspekt). Toto praktické umění představuje druhý s cílů tohoto předmětu – umět realizovat různé praktické aktivity a projekty v sociálním poli řady různých lidí, jejich zájmů a skupin. V části přednášek předmět přibližuje základní koordináty zájmu sociologie a estetiky jako věd. Tyto požadavky následně překlápí do záležitostí přípravy a realizace projektů, kam patří u otázky zahradnických (a obecně zemědělských) aktivit z pohledu krajiny. Největší pozornost je věnována problematice, jak dosáhnout, aby projekty byly sociálně akceptovatelné většinou těch, kterých se týkají. Proto je nutno se též zabývat otázkami zpodobňování světa a lidského jednání, a to konkrétně v případě lidských zásahů do krajiny. K naplnění cílů předmětu jsou studenti během cvičení vedeni, aby v opoře o přednášky byli schopni provádět výzkum, jehož výsledky lze využít pro přípravu kvalitních projektů, tak aby úpravy krajiny byly v souladu s představami a jednáním co největší části zainteresovaných, což usnadňuje jejich realizaci. Předmět je zakončen zkouškou oslovující problematiku teoretické části předmětu a doplněnou obhajobou vlastního výzkumného projektu studenty/studentky.

Kmenová literatura

1Alan, J., Petrusek, M. 1996. Sociologie. literatura a politika. Praha: Karolinum.
2Busck, A.G. 2002. Farmers’ Landscape Decision: Relations Between Farmers’ Values and Landscape Practices. Sociologia Ruralis 42 (3): 233-249
3Disman, M. 1993. Jak se vyrábí sociologická znalost. Praha: Karolinum
4Hudečková, H., Lošťák, M. 2002. Sociologie a její aplikace v regionálním/rurálním rozvoji. Praha: PEF ČZU.
5Koppen, van C.S.A. 2000. Resource, Arcadia, Lifeworld. Nature Concepts in Environmental Sociology. Sociologia Ruralis 40 (3): 300-318
6Lapka, M., Gottlieb, M. 2000. Rolník a krajina (Kapitoly ze života soukromých rolníků). Praha: Sociologické nakladatelství
7Librová, H. 1994. Pestří a zelení (kapitoly o dobrovolné skromnosti). Brno: Veronica a Hnutí Duha
8Blažek, B. 1998. Venkov, města, média. Praha: Sociologické nakladatelství.
9Berger, P. 1991. Pozvání do sociologie. Praha: Správa sociálního řízení FMO.
10Bailey, K.D. 1987: Methods of Social Research (third edition). New York: The Free Press, A Division of Macmillan Publishing Co., Inc.

Doporučená Literatura

1Hudečková, H., Kučerová, E., Kříž, L. 2000. Metodologie sociologického výzkumu pro nesociology. Praha: PEF ČZU
2Busck, A.G. 2002. Farmers’ Landscape Decision: Relations Between Farmers’ Values and Landscape Practices. Sociologia Ruralis 42 (3): 233-249
3Disman, M. 1993. Jak se vyrábí sociologická znalost. Praha: Karolinum
4Hudečková, H., Lošťák, M. 2002. Sociologie a její aplikace v regionálním/rurálním rozvoji. Praha: PEF ČZU
5Koppen, van C.S.A. 2000. Resource, Arcadia, Lifeworld. Nature Concepts in Environmental Sociology. Sociologia Ruralis 40 (3): 300-318
6Lapka, M., Gottlieb, M. 2000. Rolník a krajina (Kapitoly ze života soukromých rolníků). Praha: Sociologické nakladatelství.
7Librová, H. 1994. Pestří a zelení (kapitoly o dobrovolné skromnosti). Brno: Veronica a Hnutí Duha