EHX02E

Reprezentace zemědělských a venkovských zájmů v politickém systému ČR

KHVGarant předmětu: doc. PhDr. Jaroslav Čmejrek, CSc.

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 8. 10.
Hodin přednášek/semestr: 28
Hodin cvičení/semestr: 28
Exkurze:0
Zkouška: ústní + obhajoba projektu
Předpoklady:všeobecný přehled, základy společenských věd
Popis, cíl a formy výuky:Předmět se zabývá rozvojem zemědělství a venkova z pohledu politické teorie a v kontextu formování moderního politického systému se zvláštním zřetelem k demokratické transformaci v ČR po roce 1989. Předmět se zřetelně odlišuje od agrární politiky, která je chápána jako součást hospodářské politiky státu a akcentuje instrumentální stránku vztahu mezi státem a agrárním sektorem. V cílech i metodách se odlišuje i od rurální sociologie.
Cílem výuky je osvětlit problematiku rozvoje zemědělství a venkova z pohledu politické teorie a zasadit tuto specifickou problematiku do kontextu formování moderního politického systému. Těžištěm zájmu bude reprezentace zemědělských a venkovských zájmů v politickém systému ČR. Předmět umožní budoucím zemědělským inženýrům lépe se orientovat v politických procesech, prohloubit znalosti o fungování politického systému, pochopit a ve své profesi lépe využívat širší souvislosti rozvoje zemědělství, obnovy venkova, tvorby krajiny a péče o životní prostředí.
Výuka bude zahrnovat přednášky, semináře, individuální či skupinové projekty a případové studie.

Kmenová literatura

1Čmejrek, J.: Zemědělství a venkov v politickém procesu. Praha, PEF ČZU 2001.
2Dostál, V.: Antonín Švehla. Profil československého státníka. SZN, Praha, 1990.
3Gellner, A.: Národy a nacionalismus. Praha, 1993.
4Heywood, A.: Politické ideologie. Praha, 1994.
5Klíma M.: Volby a politické strany v moderních demokraciích. Radix, Praha 1998
6Krejčí, O.: Kniha o volbách. Praha, Victoria Publishing, 1994.
7Křivský, P.: Selský stav. In: Filosofie za mřížemi. UK, Praha, 1996.
8Kříž, Z.: Organizované zájmy družstevních rolníků v politickém systému ČSFR. Politologický časopis 1995/1: 35-42.
9Kunc, J.: Stranické systémy v rekonstrukci II. In: Politologická revue 1996/2: 12-30.
10Machonin, P., Tuček, M.: Geneze nové sociální struktury v České republice a její sociální aktéři. In: Sociologický časopis 1994/3.
11Majerová, V.: Sociologie venkova a zemědělství. PEF ČZU, Praha 1997: 115-133.
12Scruton, R.: Slovník politologického myšlení. Brno, 1990.

Doporučená Literatura

1 Čmejrek, J.: Zemědělství a venkov v politickém procesu. Praha, PEF ČZU 2001.
2 Dostál, V.: Antonín Švehla. Profil československého státníka. SZN, Praha, 1990.
3 Gellner, A.: Národy a nacionalismus. Praha, 1993.
4 Heywood, A.: Politické ideologie. Praha, 1994.
5 Klíma M.: Volby a politické strany v moderních demokraciích. Radix, Praha 1998
6 Krejčí, O.: Kniha o volbách. Praha, Victoria Publishing, 1994.
7 Křivský, P.: Selský stav. In: Filosofie za mřížemi. UK, Praha, 1996.