EIE09E

Projektování II.

KIIGarant předmětu: doc. Ing. Vojtěch Merunka, Ph.D.

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 8.
Hodin přednášek/semestr: 28
Hodin cvičení/semestr: 28
Exkurze:0
Zkouška: ústní + obhajoba projektu
Předpoklady:Projektování I.
Popis, cíl a formy výuky:Naučit se používat prostředky a pochopit teoretický základ v praxi používaných technik analýzy, návrhu a programové implementace informačních systémů využívajících různou měrou přínosy objektově orientovaného paradigmatu (OOP). Při cvičení bude využíván programovací jazyk Smalltalk v kombinaci s dostupnými CASE systémy a databázovými systémy na ČZU. Bude upřednostněna práce na pracovních stanicích HP s operačním systémem HPUX/UNIX. Koncepce cvičení umožňuje individuální přístup při praktickém osvojování přednášené problematiky a při řešení semestrálních projektů. Obsah přednášek a cvičení je průběžně inovován v souladu s rozvojem zmíněných disciplin a je koordinován s předmětem `Objektové programování` na FEL ČVUT.

Kmenová literatura

1Abadi M., Cardelli L.: A Theory of Objects, Springer-Verlag New York Inc. ISBN: 0387947752
2.Teylor, David A.: Business Engineering with Object Technology, John Wiley 1995 ISBN: 0471045217
3Davis, Wiliam S.: Business Systems Analysis and Design International Thomson Publishing 1994 ISBN: 0534189547
4Object magazine, (CDROM library from faculty intranet)
5Report on Analysis and Design (CDROM library from faculty intranet)
6HTML dokumenty z fakultního serveru

Doporučená Literatura

1Abadi M., Cardelli L.: A Theory of Objects, Springer-Verlag New York Inc. ISBN: 0387947752
2.Teylor, David A.: Business Engineering with Object Technology, John Wiley 1995 ISBN: 0471045217
3Davis, Wiliam S.: Business Systems Analysis and Design International Thomson Publishing 1994 ISBN: 0534189547
4Object magazine, (CDROM library from faculty intranet)
5Report on Analysis and Design (CDROM library from faculty intranet)
6HTML dokumenty z fakultního serveru