EAE14Z

Softwarové aplikace pro optimální rozhodování

KSIGarant předmětu: doc. Ing. Ludmila Dömeová, CSc.

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 3.
Hodin přednášek/semestr: 28
Hodin cvičení/semestr: 28
Exkurze:0
Zkouška: obhajoba projektu, zápočet
Předpoklady:Ekonomicko matematické metody
Popis, cíl a formy výuky:Předmět navazuje na teoretické poznatky z metod operačního výzkumu. Studenti mají příležitost řešit rozsáhlejší příklady pomocí vhodného softwaru. Součástí předmětu je výběr softwaru a vhodných nástrojů a informčních ydrojů z Internetu. Samostatná práce včetně preyentace projektu je velmi důležitá.

Kmenová literatura

1McQuariie D.A.:Mathematical Methods for Scientists and Engineers,University of Oclahoma, USA, 2003
2Marakas G.M.: Decision Support Systems in the 21 st Century,Pearson Education, USA, 2003
3Jablonský J.: Operační výzkum, PROFESIONAL PUBLISHING 2002

Doporučená Literatura

1Jablonský J.: Operační výzkum, PROFESIONAL PUBLISHING 2002
2Domeová L., Beránková M.: Modely řízení zásob I, skripta PEF ČZU v Praze, 2004
3Domeová L., Beránková M.: Systémy hromadné obsluhy I, skripta PEF ČZU v Praze, 2004