ELE09Z

Konverzace v poloprofesionálních situacích - němčina B 1

KJGarant předmětu:

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 2.
Hodin přednášek/semestr: 0
Hodin cvičení/semestr: 14
Exkurze:0
Zkouška: zápočet
Předpoklady:Němčina A 2
Popis, cíl a formy výuky:Výuka se zaměřuje na schopnosti vyžadované v profesním životě. V rámci uvedených témat se zdokonaluje schopnost komunikace, týmové práce, vyjádření vlastního názoru, argumentace, samostatnost při získávání vědomostí. V popředí stojí ústní projev. Zprostředkovávají se ale též m.j. různé strategie čtení textů a vypracovávání rezumé. Ze sociálních forem výuky je volena hl. partnerská práce studentů a práce ve skupinách, ale i společná práce v plénu. Studeti si mají natolik rozšířit ovládání obecného jazyka, aby byli schopni se vyjadřovat adekvátně také v prostředí odborném a profesním. Odborná slovní zásoba se uvádí pomocí praktických příkladů s ohledem na dosavadní znalosti a zkušenosti studentů. Výuka zahrnuje i aktuální reálie v interkulturním srovnání, hl. z oblasti hospodářství. Témata jsou volena tak, aby výuka studenty osobně oslovovala, vedla je k aktivnímu porozumění, k reflexi sociokulturních rozdílů.Kmenová literatura

1Buhlmann, R., 1995: Wirtschaftsdeutsch von A-Z. Leipzig, Berlin (u.a.): Langenscheidt
2Hasenkamp, G.,1997: Leselandschaft. Ismaning: Verlag für Deutsch.
3Herrmann, K., 1990: Wirtschaftstexte im Unterricht. München: Goethe Institut.
4Höffgen, A., 1996: Deutsch lernen für den Beruf. Ismaning: Verlag für Deutsch.
5Jung, L., 1993: Betriebswirtschaft. Ismaning: Hueber.
6Namuth, K., Lüthi, Th., 1993: Gesprächstraining für den Beruf. Ismaning Hueber.
7Nicolas, R., Sprenger, I., 1991: Wirtschaft auf Deutsch. München: Klett.
8Rausch, R., Rausch, I., 1991: Deutsche Phonetik für Ausländer. Leipzig, Berlin (u.a.) Langenscheidt.
9Ur, P., 1981: Discussions that work. Cambridge University Press.
10Markt. Zeitschrift für Wirtschaftsdeutsch. Goethe-Institut.
11Österreich-Spiegel.

Doporučená Literatura

1Buhlmann, R., 1995: Wirtschaftsdeutsch von A-Z. Leipzig, Berlin (u.a.): Langenscheidt
2Hasenkamp, G.,1997: Leselandschaft. Ismaning: Verlag für Deutsch.
3Herrmann, K., 1990: Wirtschaftstexte im Unterricht. München: Goethe Institut.
4Höffgen, A., 1996: Deutsch lernen für den Beruf. Ismaning: Verlag für Deutsch.
5Jung, L., 1993: Betriebswirtschaft. Ismaning: Hueber.
6Namuth, K., Lüthi, Th., 1993: Gesprächstraining für den Beruf. Ismaning Hueber.
7Nicolas, R., Sprenger, I., 1991: Wirtschaft auf Deutsch. München: Klett.