EIE48E

Prezentační techniky

KIIGarant předmětu: doc. Ing. Václav Vostrovský, Ph.D.

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 6.
Hodin přednášek/semestr: 20
Hodin cvičení/semestr: 20
Exkurze:0
Zkouška: ústní a praktická
Předpoklady:-
Popis, cíl a formy výuky:Studenti tohoto předmětu se seznámi se základními principy a technikami prezentování podnikatelských aktivit prostřednictvím tištěných výstupů či www a získají tomu odpovídající znalosti a dovednosti v problematice teorie barev, technologie DTP, barevných modelů, typografického a www designu, bitmapové a vektorové grafiky, počítačové animace a 3D grafiky. Tyto záležitosti budou procvičovány v prostředí prostředku Corel DRAW.

Kmenová literatura

1Čulík M.: Corell Draw - krok za krokem, Computer Press, Praha 1996
2Žára J.: Počítačová grafika - principy a algoritmy, Grada, Praha 1992
3Beran V.: Typografický manuál, Manuál, Praha 1994

Doporučená Literatura

1Čulík M.: Corell Draw - krok za krokem, Computer Press, Praha 1996
2Žára J.: Počítačová grafika - principy a algoritmy, Grada, Praha 1992
3Beran V.: Typografický manuál, Manuál, Praha 1994
4Vostrovský V.: Základy počítačového publikování, CZU, skripta, 2003