ELX20E

Němčina - úroveň B 1

KJGarant předmětu:

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 1. 2. 3. 4. 5. 6.
Hodin přednášek/semestr: 0
Hodin cvičení/semestr: 20
Exkurze:0
Zkouška: písemná a ústní
Předpoklady:Němčina A 2
Popis, cíl a formy výuky:Výuka se řídí těmito principy: komunikativní a praktická orientace, orientace na studenta, reflexe interkulturních aspektů, odborná a profesní orientace, podpora autonomního způsobu studia. Cílem je celková komunikační činnostní kompetence pomocí rozvoje dovedností a schopností, znalostí a vědomostí, postojů a sociálního jednání, a to na úrovni B1 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky podle kritérií pro tuto úroveň se zřetelem k Rámcovému curriculu pro výuku němčiny na VŠ a univerzitách. Gramatické struktury se osvojují v závislosti na situaci a textu.

Kmenová literatura

1Funk – Kuhn – Demme – Winzer, 2008: Studio D B1, Fraus/Cornelsen, Plzeň/Berlin
2Dvořáková, M., 2005: Deutsch für Agrarmanager. Praha, ČZU
3Kolektiv autorů pod vedením Dorothey Lévy-Hillerich, 2004: Kommunikation in der Landwirtschaft, Fraus , Plzeň
4Mezinár. kolektiv autorů pod vedením Dorothey Lévy-Hillerich, 2004: Mit Deutsch in Europa studieren, arbeiten, leben, Fraus, Plzeň
5Berglová E., Formánková E., Mašek M., 2003: Moderní gramatika němčiny, Fraus, Plzeň
6Das Europäische Sprachenportfolio für die Hochschulen und Universitäten, CercleS 2002, CASAJC 2006
7Gemeinsamer europäischer Referenzrahmen für Sprachen, Europarat, Straßburg, 2001, Langenscheidt
8Rahmencurriculum des studienbegleitenden Deutschunterrichts an tschechischen und slowakischen Hochschulen und Universitäten, GI Prag, Bratislava, Fraus Pilsen, 2002
9Rahmencurriculum für Deutsch als Fremdsprache im studienbegleitenden FSU an den Universitäten und Hochschulen in Polen, in der Slowakei und in Tschechien, GI Krakau, 2006

Doporučená Literatura

1Funk – Kuhn – Demme – Winzer, 2008: Studio D B1, Fraus, Plzeň