ENL01Z

Základy obecné ekonomie

KETGarant předmětu:

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 4.
Hodin přednášek/semestr: 28
Hodin cvičení/semestr: 28
Exkurze:0
Zkouška: písemná a ústní
Předpoklady:kurz základů vysokoškolskématematiky
Popis, cíl a formy výuky:Seznamuje se soudobými teoriemi tržní ekonomiky jako základu ekonomického myšlení a ekonomického rozhodování hospodářských subjektů. Umožňuje pochopení mikroekonomických východisek transformace ekonomiky. Seznamuje s moderními makroekonomickými teoriemi a s jejich uplatněním v hosp. politikách států, typy těchto politik.Vysvětluje způsoby utváření makroekonomické rovnováhy.

Kmenová literatura

1Mankiw,N.G.: Zásady ekonomie, Grada, Praha, 1999
2Samuelson, P. - Nordhaus, W.: Ekonomie, Svoboda, Praha 1991, 1995
3Holman: Ekonomie, Praha, 1999

Doporučená Literatura

1Mankiw,N.G.: Zásady ekonomie, Grada, Praha, 1999
2Samuelson, P. - Nordhaus, W.: Ekonomie, Svoboda, Praha 1991, 1995
3Holman: Ekonomie, Praha, 1999