ENL03Z

Základy ekonomických teorií

KETGarant předmětu: doc. Ing. Josef Brčák, CSc.

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 4.
Hodin přednášek/semestr: 28
Hodin cvičení/semestr: 28
Exkurze:0
Zkouška: zápočet
Předpoklady:kurz základů vysokoškolskématematiky
Popis, cíl a formy výuky:Seznamuje se soudobými teoriemi tržní ekonomiky jako základu ekonomického myšlení a ekonomického rozhodování hospodářských subjektů. Umožňuje pochopení mikroekonomických východisek transformace ekonomiky. Seznamuje s moderními makroekonomickými teoriemi a s jejich uplatněním v hosp. politikách států, typy těchto politik.Vysvětluje způsoby utváření makroekonomické rovnováhy.

Kmenová literatura

1Holman, R. Základy ekonomie. Praha: C.H.Beck, 2000.
2Mankiw, N.G. Základy ekonomie. Praha: Grada, 1999.
3Samuelson, P.A. - Nordhaus,W.D. Ekonomie. 13. vydání. Praha: Svoboda, 1995.

Doporučená Literatura

1Kolektiv KET. Učební texty z MIKROEKONOMIE – 1. část. Praha: PEF, ČZU, 2007
2Kolektiv KET. Učební texty z MIKROEKONOMIE – 2. část. Praha: PEF, ČZU, 2007.
3Pavelka, T. MAKROEKONOMIE – základní kurz. Slaný: Melandrium, 2006.
4Helísek, J. Makroekonomie. Slaný: Melandrium, 2000.