ENE75E

Obecná ekonomie III. - Cheb

KETGarant předmětu:

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 7.
Hodin přednášek/semestr: 8
Hodin cvičení/semestr: 8
Exkurze:0
Zkouška: písemná a ústní
Předpoklady:Obecná ekonomie I. a II.
Popis, cíl a formy výuky:Vysvětlit poznatky makroekonomické teorie v úrovni standardů tohoto předmětu pro magisterský stupeň. Metoda výuky je založena na přednáškách a samostudiu dostupné literatury v českém jazyce.

Kmenová literatura

1Dornbusch, R. - Fischer, S.: Makroekonomie, VI. vydání, Praha, 1994 SPN
2Gordon, J.R.: Macroeconomics, 6th Edition Harper Collins Colege Publishers, 1993
3Felderer,B. - Homburg, S.: Makroekonomika a nová makroekonomika, ELITA Bratislava, 1995
4Barro, R.: Macroeconomics, 1998

Doporučená Literatura

1Kadeřábková, B.: Úvod do makroekonomie - Neoklasický přístup, C.H.Beck, 2002.
2Soukup, A.: Makroekonomie II. - cvičebnice. PEF, ČZU, PRAHA, 2003.
3Felderer,B. - Homburg, S.: Makroekonomika a nová makroekonomika, ELITA Bratislava, 1995
4Dornbusch, R. - Fischer, S.: Makroekonomie, VI. vydání, Praha, 1994 SPN
5Gordon, J.R.: Macroeconomics, 6th Edition Harper Collins Colege Publishers, 1993