ERE21E

Organizace práce a ergonomie PAE

KRGarant předmětu: doc. Ing. Jaromír Štůsek, CSc.

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 7. 9.
Hodin přednášek/semestr: 28
Hodin cvičení/semestr: 28
Exkurze:0
Zkouška: písemná
Předpoklady:Kybernetika a teorie řízení, Psychologie, Provoz a hospodaření podniků
Popis, cíl a formy výuky:Cílem předmětu je výklad základních poznatků z oblasti organizace práce a ergonomie, tj. hodnocení a navrhování optimálních podmínek pro činnost člověka. Přednášky jsou zaměřeny především na teoretický výklad s příklady praktické aplikace, na cvičeních studenti řeší praktické příklady z jednotlivých úseků předmětu.

Kmenová literatura

1Wild, R.: Production and operations Management Fiftm Edition, Cassel Educational 1998
2Vrba,L.: Organizace pracovních procesů I.,II., VŠZ, Praha 1982
3Huttova, E., Hrabětová E.: Organizace práce a pracovních podmínek, VŠE, Praha 1996
4Chundela, L.: Ergonomie, ČVUT, Praha 1993
5Král, M., Zelenka, A.: Projektování výrobních systémů, ČVUT, Praha 1995
6Hygienické a zdravotnické předpisy, VAVA, Ostrava 1997

Doporučená Literatura

1Wild, R.: Production and operations Management Fiftm Edition, Cassel Educational 1998
2Vrba,L.: Organizace pracovních procesů I.,II., VŠZ, Praha 1982
3Huttova, E., Hrabětová E.: Organizace práce a pracovních podmínek, VŠE, Praha 1996
4Chundela, L.: Ergonomie, ČVUT, Praha 1993
5Král, M., Zelenka, A.: Projektování výrobních systémů, ČVUT, Praha 1995
6Hygienické a zdravotnické předpisy, VAVA, Ostrava 1997
7Kolektiv autorů.: Kategorizace prací - Orientační doporučení pro podnikatele v zemědělské prvovýrobě. Metodická příručka. PEF ČZU v Praze, Praha 2006, ISBN: 80-213-1457-5