ENL73E

Základy ekonomických teorií - DS

KETGarant předmětu:

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 1.
Hodin přednášek/semestr: 8
Hodin cvičení/semestr: 0
Exkurze:0
Zkouška: písemná a ústní
Předpoklady:kurz základů vysokoškolské matematiky
Popis, cíl a formy výuky:Seznamuje se soudobými teoriemi tržní ekonomiky jako základu ekonomického myšlení a ekonomického rozhodování hospodářských subjektů. Umožňuje pochopení mikroekonomických východisek transformace ekonomiky. Seznamuje s moderními makroekonomickými teoriemi a s jejich uplatněním v hospodářských politikách států, typy těchto politik. Vysvětluje způsoby utváření makroekonomické rovnováhy

Kmenová literatura

1Samuelson,P. - Nordhaus,W.: Ekonomie, Svoboda, Praha, 1991
2Holman, R. a kol.: Dějiny ekonomického myšlení, C.H. Beck, Praha, 1999
3Mankiw, N.G.: Zásady ekonomie, Grada, Praha, 1999

Doporučená Literatura

1Kolektiv KET: Ekonomie, I. a II. část, PEF, ČZU, 1999
2Samuelson,P. - Nordhaus,W.: Ekonomie, Svoboda, Praha, 1991
3Holman, R. a kol.: Dějiny ekonomického myšlení, C.H. Beck, Praha, 1999