ENT74Z

Teorie firmy - DS

KETGarant předmětu:

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 4. 6.
Hodin přednášek/semestr: 0
Hodin cvičení/semestr: 8
Exkurze:0
Zkouška: zápočet
Předpoklady:Obecná ekonomie I.
Popis, cíl a formy výuky:Cílem semináře je seznámit posluchače se soudobými teoretickými poznatky chování firmy a jejího tržního rozhodování. Půjde o rozšíření poznatků ze základního kurzu ekonomické teorie s možnostmi jejich využití při zpracování bakalářských a diplomových prací. Základní formou kurzu bude seminární forma jako kombinace úvodní přednášky učitele, vlastního studia vybraných částí teoretické západní literatury a seminárních diskusí k vybraným problémům.

Kmenová literatura

1.J. Mach a kol.: Mikroekonomie, KET PEF ČZU, Praha 1998
2Soukup, J.: Mikroekonomická analýza, Melandrium, Praha 2001
3Soukupová, J. a kol.: Mikroekonomie, Management Press, Praha, 2001, 2. vydání
4Kadeřábková, B.: Teorie firmy, EF ZČU, Plzeň 1992
5Varian, H.: Mikroekonomie, Victoria Publishing, Praha 1995

Doporučená Literatura

1Frank, F.H.: Mikroekonomie a chování, Svoboda, Praha 1995
2Gravelle, H-Rees, R.: Microeconomics, Longman, London 1992, 2. vydání
3Laider, D. - Estrin, S.: Introduction to Microeconomics, Cambridge University Press, Cambridge 1989, 3. vydání
4D. McCloskey: Aplikovaná teorie ceny, SNP, Praha, 1993 2.
5Cohen, K. - Cyert, R.: Theory of the Firm: Resource Allocation in a Market Economy, Prentice - Hall, Englewood Cliffs 1965
6Hlaváček, J.: Zobecněný princip chování firmy v tržní ekonomice, Politická ekonomie č. 4, Praha 2000