ENE24E

Corporate Finance

KETGarant předmětu: PhDr. Oldřich Ludwig Dittrich, Ph.D.

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 7.
Hodin přednášek/semestr: 28
Hodin cvičení/semestr: 14
Exkurze:0
Zkouška: písemná a ústní
Předpoklady:
Popis, cíl a formy výuky:Cílem kurzu je seznámit studenty s teorií a nástroji finančního managementu. Speciální důraz je kladen na finanční rozhodování firmy. Mezi jinými, kurz se zaměřuje na následující témata: Cíle firmy, časová hodnota peněz, analýza finančních účtů a poměrová analýza, metody kapitálových rozpočtů, finanční plánování, teorie portfolia, atd.

Kmenová literatura

1Fred Weston & Thomas Copeland, Managerial Finance, Addison Wesley Publishing Company, 1983
2Lumby S., Jones Ch.: Fundamentals of Investment Appraisal, Thomson Learning, 2001
3Arnold G.: Corporate Financial Management, Financial Times Pitman Publishing, 1998
4Lumby S. and Jones Ch.: Investment Appraisal and Financial Decisions, Sixth edition, Thomson Learning, 1999
5Helfert I. A.: Techniques of Financial Analysis. A Modern Approach. Irwin McGraw-Hill, 1997
6Brealey R. A., Myers S. C.: Principles of Corporate Finance, Third edition, McGraw-Hill, 1998

Doporučená Literatura

1Fred Weston &Thomas Copeland Managerial Finance, Addison Wesley Publishing Company, 1983
2Brealey R. A., Myers S. C.: Principles of Corporate Finance, Third edition, McGraw-Hill, 1998
3Arnold G.: Corporate Financial Management, Financial Times Pitman Publishing, 1998
4Lumby S. and Jones Ch.: Investment Appraisal and Financial Decisions, Sixth edition, Thomson Learning, 1999