EUE37E

Bezpečnost a kvalita potravin

KOFGarant předmětu:

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 10.
Hodin přednášek/semestr: 26
Hodin cvičení/semestr: 26
Exkurze:0
Zkouška: písemná a ústní
Předpoklady:Certifikace potravin
Popis, cíl a formy výuky:Předmět se zabývá aktuálními poznatky v oblasti bezpečnosti a kvality potravin jako prioritami programu EU. Hlavní náplní předmětu je seznámení posluchačů s praktickou aplikací systémů zajištění těchto požadavků v celém potravinovém řetězci.
Cílem předmětu je poskytnout znalosti o problematice zajišťování bezpečnosti a kvality potravin v souladu s naším členstvím v EU a s důrazem na konkurenceschonost našich potravin na společném evropském trhu.

Kmenová literatura

1ČSN EN ISO 9001:2000
2ČSN EN ISO 9004:2000
3ČSN EN ISO 14001:2000
4Suková, I.: Systémy zajišťování jakosti a provádění kontroly v potravinářství. ÚZPI 1997
5Vyhláška MZe č. 147/1997 Sb. o kritických bodech v aktualizovaném znění
6Kolektiv: Kvalita v podmínkách Evropské unie. Praha 1998.

Doporučená Literatura

1Kovářová K.: Certifikace potravin, PEF, ČZU v Praze 2010
2Kovářová K.: Bezpečnost potravin- připrava pro tisk