EIE15E

Výpočetní systémy I

KIIGarant předmětu:

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 1.
Hodin přednášek/semestr: 28
Hodin cvičení/semestr: 28
Exkurze:0
Zkouška: písemná a ústní
Předpoklady:nejsou
Popis, cíl a formy výuky:Předmět je úvodem do problematiky počítačů a počítačového zpracování. Posluchači získají základní znalosti o principech činnosti počítačů a o jejich programovém vybavení. Na cvičeních budou řešením příkladů procvičovat na přednáškách probíranou látku. Naučí se navrhovat velmi jednoduché algoritmy a implementovat je ve velmi jednochuché podmnožině jazyka. Jako domácí práci v rámci cvičení studenti předloží dokument v rozsahu 3 - 5 textových stran, kterým prokáží schopnost užít produkty MS-Word a MS-Excel v jednoduché aplikaci. Jde o ověření znalostí získaných na střední škole.
Předmět předpoikládá pokračování předmětem Výpočetní systémy II.

Kmenová literatura

1Veselý A..: Výpočetní systémy I., skripta ČZU, PEF
2Kolář, Müler, Plášil: Úvod do počítačů a programování SNTL 1991
3Žíd, N. a kol.: Orientace ve světě informatiky, Management Press, 1998
4Šnorek: Periferní zařízení. Skripta ČVUT-FEL
5Vaníček J.: Výpočetní systémy III., skripta ČZU PEF, 2000

Doporučená Literatura

1Veselý A..: Výpočetní systémy I., skripta ČZU, PEF
2Kolář, Müler, Plášil: Úvod do počítačů a programování SNTL 1991
3Žíd, N. a kol.: Orientace ve světě informatiky, Management Press, 1998
4Šnorek: Periferní zařízení. Skripta ČVUT-FEL
5Vaníček J.: Výpočetní systémy III., skripta ČZU PEF, 2000