EAE01E

Ekonomicko matematické metody I.

KSIGarant předmětu:

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 4.
Hodin přednášek/semestr: 28
Hodin cvičení/semestr: 28
Exkurze:0
Zkouška: písemná a ústní
Předpoklady:Matematika
Popis, cíl a formy výuky:Teoretický základ ekonomicko matematických metod, užívaných při analýze a optimálním řízení systémů v APK. Ukázky jednoduchých aplikací. Příprava pro další kursy z oblasti OR/MS (Operation Research/Management Science).

Kmenová literatura

1ANDERSON, D.R., SWEENEY, D.J. WILLIAMS, T.A.: Management Science: Quantitative Approaches to Decision Making. New York: West Publ., 1994
2BISSCHOP, J.: AIMMS - optimization modeling. Haarlem: Paragon Decision Technology Inc., 2001
3BONINI, C.P., HAUSMAN, W.H., BIERMAN, H.: Quantitative Analysis for Management. USA: IRWIN Mc Grav, 1997
4PITEL, J. a kol.: Ekonomicko matematické metódy. Bratislava: Príroda, 1988

Doporučená Literatura

1ZÍSKAL, J., HAVLÍČEK, J.: Ekonomicko matematické metody I. – studijní texty pro DiS, Praha: ČZU, 1998.
2ZÍSKAL, J., KOSKOVÁ, I.: Cvičení z metod operační analýzy, Praha: ČZU, 1995.
3JJABLONSKÝ, J.:Operační výzkum, kvantitativní metody pro ekonomické rozhodování, Praha: Professional Publishing, 2002.