EIE16E

Výpočetní systémy II.

KIIGarant předmětu: doc. Ing. Vojtěch Merunka, Ph.D.

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 9.
Hodin přednášek/semestr: 28
Hodin cvičení/semestr: 14
Exkurze:0
Zkouška: ústní + obhajoba projektu
Předpoklady:Výpočetní systémy I.
Popis, cíl a formy výuky:Cílem předmětu je poskytnout posluchačům hlubší znalosti v oblasti technického a na cvičeních v počítačové učebně i programového vybavení výpočetních systémů.

Kmenová literatura

1Hlavička: Architektura počítačů, ČVUT, 1994.
2Stallings: Computer Organization and Architecture, Prentice Hall, 1996.
3Tanenbaum A. : Structured Computer Organization, Prentice Hall, 1990.

Doporučená Literatura

1Veselý A.: Výpočetní systémy II, PEF ČZU, Praha, 2004.