EUX02E

Účetnictví a finanční hospodaření

KOFGarant předmětu: Ing. Jitka Šišková, Ph.D.

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 3. 5. 6. 10.
Hodin přednášek/semestr: 28
Hodin cvičení/semestr: 28
Exkurze:0
Zkouška: písemná a ústní
Předpoklady:nespecifikovány
Popis, cíl a formy výuky:Cílem je získání základů vedení účetnictví u podnikatelského subjektu podle platných právních norem.

Kmenová literatura

1Landová, M.: Účetnictví, edice PEF ČZU Praha, 2003, 2. vydání
2Landová, M.: Cvičení z účetnictví pro neekonomické obory ČZU, edice PEF ČZU Praha, 2003, 4. vydání

Doporučená Literatura

1Landová, M.: Účetnictví, edice PEF ČZU Praha, 2006, třetí přepracované
2Landová, M.: Cvičení z účetnictví pro neekonomické obory ČZU, edice PEF ČZU Praha, 2006, 5. vydání