EJE27E

Správní právo - PAA

KPrGarant předmětu: JUDr. Viktor Jansa, CSc.

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 9.
Hodin přednášek/semestr: 28
Hodin cvičení/semestr: 14
Exkurze:0
Zkouška: písemná a ústní
Předpoklady:Základy právních nauk
Popis, cíl a formy výuky:Cílem je seznámit studenty s řízením před správními a soudními orgány, orientovat se ve veřejném právu hmotném, vyhotovit potřebná podání v této oblasti a řešit jednoduché právní situace ve správním právu

Kmenová literatura

1Správní řád
2Polián. Správní právo hmotné, Praha 1999
3Průcha P., Pomahač R.: Lexikon - správní právo, Sagit, Praha 2002

Doporučená Literatura

1Homolková J. a kol.: Základy právních nauk
2Správní řád
3Polián: Správní právo hmotné
4Ústavní systém České republiky - Gerlach, Hřebejk, Zoubek, ISBN Praha 1999