EUA05E

Certifikace potravin

KOFGarant předmětu:

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 8.
Hodin přednášek/semestr: 28
Hodin cvičení/semestr: 14
Exkurze:0
Zkouška: písemná a ústní
Předpoklady:nespecifikováno
Popis, cíl a formy výuky:Předmět se zabývá obecnými zásadami a vysvětlením pojmů týkajících se potravinové politiky a předpisů v ČR a EU a jejich aplikací v praxi včetně certifikace jakosti a nezávadnosti potravin a prokazování a certifikace shody.
Cílem předmětu je poskytnout teoretické i praktické znalosti k pochopení současné aplikace platných předpisů pro výrobu, skladování a prodej potravin se zaměřením na systémy a kontroly jakosti a nezávanosti potravin a jejich certifikace pro podmínky vnitřního i zahraničního obchodu.

Kmenová literatura

1Zákon č. 110/1997 Sb. v novelizovaném znění o potravinách a tabákových výrobcích
2Zákon č. 336/97 Sb. o potravinách pro zvláštní výživu v aktuálním znění
3Zákon č. 107/2001 Sb. o požadavcích na stravovací služby v aktuálním znění
4Zákon č. 452/2001 Sb. o označení původu a zeměpisných označení
5Zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví v aktuálním znění
6a ostatní související předpisy

Doporučená Literatura

1Kovářová, K.:Certifikace potravin. PEF. ČZU v Praze 2010