ENE02Z

Měnová teorie a politiky - zápočet

KETGarant předmětu:

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru:
Hodin přednášek/semestr: 28
Hodin cvičení/semestr: 28
Exkurze:0
Zkouška: písemná a ústní
Předpoklady:OE I. a OE II.
Popis, cíl a formy výuky:Cílem předmětu je podrobnější seznámení studentů s principy měnové politiky centrálních bank. Studenti se seznámí se základními teoretickými přístupy k poptávce a nabídce peněz a se základními transmisními mechanismy a získají zcela konkrétní představu o politice ČNB. Rovněž se seznámí s často protichůdnými názory ekonomů na tuto politiku. Hlavní cíl předmětu spočívá v tom, že každý úspěšný absolvent předmět bude schopen zhodnotit měnovou politiku libovolné centrální banky v širokých makroekonomických souvislostech.

Kmenová literatura


Doporučená Literatura

1Vencovský, F.: Vzestupy a propady československé koruny, VŠE, Praha, 2003
2Revenda, Z. a kol.: Peněžní ekonomie a bankovnictví, Management Press, Praha, 2002
3Revenda, Z.: Centrální bankovnictví, Management Press, Praha, 2001