EUT71E

Finance a úvěr - TF DS

KOFGarant předmětu: Ing. Daniela Pfeiferová, Ph.D.

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 9.
Hodin přednášek/semestr: 28
Hodin cvičení/semestr: 28
Exkurze:0
Zkouška: písemná a ústní
Předpoklady:Obecná ekonomie
Popis, cíl a formy výuky:Výklad základních principů finančního systému v návaznosti na finanční rozhodování podnikatelských subjektů.

Kmenová literatura

1Blake D.: Analýza finančních trhů, Grada Publishing,1995.
2Brealey R.A.-Myers S.C.: Teorie a praxe firemních financí, Victoria Publishing, 1992.
3Jílek J.: Finanční rizika, Grada Publishing, 2000.
4Musílek P.: Finanční trhy a investiční bankovnictví, ETC Publishing, 1999.
5Revenda Z.: Centrální bankovnictví, Management Press, 1999.
6Sharpe W.F., Alexander G.J.: Investice, Victoria Publishing, 1994.
7Příslušné legislativní předpisy

Doporučená Literatura

1Žehrová, J.: Finance, skripta ČZU Praha 2007.
2Revenda Z. a kol.: Peněnžní ekonomie a bankovnictví, Management Press, 1997.
3Jílek: Finanční trhy, Grada Publishing 1997.