EUE38E

Finance

KOFGarant předmětu: Ing. Jana Žehrová

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 5.
Hodin přednášek/semestr: 26
Hodin cvičení/semestr: 26
Exkurze:0
Zkouška: písemná a ústní
Předpoklady:Obecná ekonomie (peněžní ekonomie)
Popis, cíl a formy výuky:Výklad finančního systému jako souboru trhů, institucí, regulací a technik v návaznosti na finanční rozhodování jednotlivých subjektů finančního trhu

Kmenová literatura

1Blake D.: Analýza finančních trhů, Grada Publishing, 1995.
2Brealey R.A.-Myers S.C.: Teorie a praxe firemních financí, Victoria Publishing, 1992.
3Jílek J.: Finanční rizika, Grada Publishing, 2000.
4Musílek P.: Finančí trhy a investiční bankovnictví, ETC Publishing, 1999.
5Revenda Z.: Centrální bankovnictví, Management Press, 1999.
6Sharpe W.F., Alexander G.J.: Investice, Victoria Publishing, 1994.
7Příslušné legislativní předpisy

Doporučená Literatura

1Žehrová, J.: Finance, skripta ČZU Praha 2010
2Revenda, Z. a kol. : Peněžní ekonomie a bankovnictví, Management Press 1997
3Jílek, J.: Finanční trhy, Grada Publishing 1997
4Blake, D.: Analýza finančních trhů, Grada 1995