EUE75E

Finance a úvěr - DS

KOFGarant předmětu: Ing. Jana Žehrová

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 7. 8.
Hodin přednášek/semestr: 28
Hodin cvičení/semestr: 28
Exkurze:0
Zkouška: písemná a ústní
Předpoklady:Mikroekonomie, Makroekonomie, Účetnictví pro podnikatele
Popis, cíl a formy výuky:Výklad základních principů finančního systému v návaznosti na finanční rozhodování podnikatelských subjektů.

Kmenová literatura

1Blake, D.: Analýza finančních trhů, Grada Publishing 1995
2Brealey, R.A., Myers, S.C.: Teorie a praxe firemních financí, Victoria Publishing, 1992
3Sharpe, W.F., Alexander, G.J.: Investice, Victoria Publishing 1994
4Musílek, P.: Finanční trhy a investiční bankovnictví, Management Press 1999
5Jílek, J.: Finanční rizika, Grada Publishing 2000
6Příslušné legislativní předpisy

Doporučená Literatura

1Žehrová, J.: Finance, skripta ČZU Praha 2010
2Jílek, J.: Finanční trhy, Grada Publishing 1997
3Blake, D.: Analýza finančních trhů, Grada 1995
4Příslušné legislativní předpisy