EIE34E

Databáze pro SI

KIIGarant předmětu: doc. Ing. Václav Vostrovský, Ph.D.

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 3.
Hodin přednášek/semestr: 28
Hodin cvičení/semestr: 28
Exkurze:0
Zkouška: písemná a ústní
Předpoklady:-
Popis, cíl a formy výuky:Cílem předmětu je pochopení a získání praktických dovedností ve využívání databázového systému ACCESS a ORACLE pro vytváření informačního zabezpečení malých a středních firem.
Po absolvování tohoto předmětu budou jeho posluchači umět
efektivně navrhovat a vytvářet informační zabezpečení malých a středních firem v prostředí ACCESS a ORACLE

Kmenová literatura

1Pokorný J.: Počítačové databáze, Kancelářské stroje, Praha, 1991
2Ulman J.: Principles of database systems, Computer Science Press, Rockville, 1982

Doporučená Literatura

1Vostrovský V.: Vytváření databází v ORACLE, skripta ČZU, 2004
2Pokorný J.: Počítačové databáze, Kancelářské stroje, Praha, 1991
3Ulman J.: Principles of database systems, Computer Science Press, Rockville, 1982