EJE28E

Smluvní a korporativní právo

KPrGarant předmětu: JUDr. Viktor Jansa, CSc.

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 7.
Hodin přednášek/semestr: 28
Hodin cvičení/semestr: 28
Exkurze:0
Zkouška: písemná a ústní
Předpoklady:Základy právních nauk
Popis, cíl a formy výuky:Cílem předmětu je seznámení studentů se s veřejnoprávní a soukromoprávní úpravou smluv a korporací

Kmenová literatura

1Sbírka zákonů ČR - mezinárodní smlouvy
2Občanský zákoník

Doporučená Literatura

1Mezinárodní právo - jakákoliv učebnice
2Sbírka zákonů ČR - mezinárodní smlouvy
3Občanský zákoník