EUE39E

Účetnictví nevýdělečných organizací

KOFGarant předmětu:

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 5.
Hodin přednášek/semestr: 26
Hodin cvičení/semestr: 26
Exkurze:0
Zkouška: písemná a ústní
Předpoklady:Základy účetnictví
Popis, cíl a formy výuky: Výuka je zaměřená vedení účetnictví organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a ostatních nevýdělečných organizací soukromého sektoru. Studenti jsou seznámeni se specifiky účtování jednotlivých složek majetku a zdrojů krytí majetku nevýdělečných organizací veřejného a soukromého sektoru. Důraz je kladen na rozpočtové hospodaření nevýdělečných organizací a jeho zachycení ve finančním účetnictví, které poskytuje informace o plnění rozpočtu organizací.

Kmenová literatura

1Nováková, Š.: Účetnictví státní správy a samosprávy, VŠE Praha, 2006, 231 s.,ISBN 80-245-1068-5
2Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů
3Vyhláška č. 383/2009 Sb., technická vyhláška o účetních záznamech
4České účetní standardy č. 701 - 704

Doporučená Literatura

1Kinšt,J., Paroubek,J.:Rozpočtová skladba v roce 2010 a praktické příklady,Anag, Praha 2010, 256 s., ISBN:978-80-7263-556-6
2Svobodová, J.a kol.: Účtová osnova, ČÚS pro některé vybrané účetní jednotky - 100 postupů účtování 2010.Anag, Praha 2010, 440 s.,ISBN 978-80-7263-594-8
3Časopis Účetnictví nevýdělečných organizací a obcí, vydavatel Svaz účetních, Praha 2010