EUE27E

Obchodní dovednosti

KOFGarant předmětu: Ing. Marta Regnerová, CSc.

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 7. 9.
Hodin přednášek/semestr: 28
Hodin cvičení/semestr: 14
Exkurze:0
Zkouška: písemná a ústní
Předpoklady:Obchodní nauka
Popis, cíl a formy výuky:Získat základní poznatky o fungování systému vnitřního obchodu

Kmenová literatura

1Burstiner, I.? Základy maloobchodního podnikání. Victoria Publishing, Praha 1994
2Pražská, L., Jindra, J. a kol.: Obchodní podnikání, Management Press, Praha 2002
3Smith, P.: Moderní marketing. Computer Press, Praha 2000

Doporučená Literatura

1Burstiner, I.? Základy maloobchodního podnikání. Victoria Publishing, Praha 1994
2Hes, A., Regnerová, M., Hrubá, D.: Obchodní nauka. PEF ČZU Praha 2004
3Pražská, L., Jindra, J. a kol.: Obchodní podnikání, Management Press, Praha 2002
4Smith, P.: Moderní marketing. Computer Press, Praha 2000
5Platná znění zákonů (aktuální právní úprava)