AZA23Z

Zelinářství I.

KZGarant předmětu: doc. Ing. Martin Koudela, Ph.D.

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 3.
Hodin přednášek/semestr: 28
Hodin cvičení/semestr: 14
Exkurze:0
Zkouška: zápočet
Předpoklady:
Popis, cíl a formy výuky:Seznámit studenty se zelinářskou výrobou při zdůraznění biologických zvláštností s ohledem na původ a šlechtění zeleninových druhů, s uplatňováním optimalizace podmínek pro dosažení maximálních výnosů kvalitní a zdravotně nezávadné zeleniny.

Kmenová literatura

1Bartoš et al. (2000): Pěstování a odbyt zeleniny. Agrospoj, Praha, 299 s.
2Duffek J. (1998): Zelinářství. ČZU, Praha, 112 s. ISBN 80-213-0436-7
3Krug H., Liebig H. P. A Stützel H. (2002): Gemüseproduktion. Ulmer Verlag, Stuttgart. ISBN: 3-8001-3584-1
4Kvěch O. et al. (1985): Osevní postupy. SZN, Plzeň, 204 s. ISBN 07-068-85-04/11
5Malý I. et al. (1996): Polní zelinářství. Agrospoj, Praha, 196 s.
6Petříková, K. (1997) Zelinářství - obecná část. MZLU, Brno, 58 s. ISBN 80- 7157-277-2
7Petříková, K. (1997) Zelinářství - obecná část. MZLU, Brno, 58 s. ISBN 80- 7157-277-2
8Petříková K. et al. (2006): Zelenina – pěstování, ekonomika, prodej. Profi Press, Praha, ISBN: 80-86726-20-7
9Podešva J. et al. (1959): Encyklopedie zelinářství I. SZN, Praha, 440 s.
10Podešva J. at al. (1959): Encyklopedie zelinářství II. SZN,Praha, 616 s.
11Podešva J. et al. (1963): Encyklopedie zelinářství III. SZN, Praha, 338 s. ISBN 07-050-63-04/44
12Rod J. et al. Obrazový atlas chorob a škůdců zeleniny střední Evropy. Biocont Laboratory, Brno. ISBN: 80-901874-3-9
13Stratil P. (1993): abc zdravé výživy. autor, Brno, 580 s. ISBN 80-900029-8-6
14Vogel G. (1996). Handbuch des speziellen Gemüsebaues. Ulmer Verlag,Stuttgart, 1128 s. ISBN 3-8001-5285-1

Doporučená Literatura

1Bartoš J. et al. (2000). Pěstování a odbyt zeleniny. Agrospoj, Praha 299s.
2Duffek, J. ( 1998 ) Zelinářství - obecná část. ČZU,Praha, 112 s. ISBN 80-213-0436-7
3Malý I. et al. (1996). Polní zelinářství. Agrospoj, Praha, 196 s.
4Petříková, K. (1997) Zelinářství - obecná část, MZLU, Brno, 58 s.
5Rod J. et al. Obrazový atlas chorob a škůdců zeleniny střední Evropy. Biocont Laboratory, Brno. ISBN: 80-901874-3-9