EUE74E

Daňová soustava DS

KOFGarant předmětu:

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 9.
Hodin přednášek/semestr: 28
Hodin cvičení/semestr: 14
Exkurze:0
Zkouška: písemná a ústní
Předpoklady:Účetnictví pro podnikatele
Popis, cíl a formy výuky:Cílem předmětu je seznámit studenty s využíváním soustavy daní v České republice a s daňovými mechanismy uplatňovanými ve státech Evropského společenství.

Kmenová literatura

1business.center.cz
2www.czu.cz
3www.czech.cz
4www.kdpr.cz
5www.mfcr.cz
6www.finance.cz

Doporučená Literatura

1Šulcová, M.: Daňová soustava, elektronická verze skript na etext.czu.cz
2Daňové zákony - úplná znění v daném roce.