EUA73E

Daňová soustava

KOFGarant předmětu:

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 6.
Hodin přednášek/semestr: 8
Hodin cvičení/semestr: 8
Exkurze:0
Zkouška: písemná a ústní
Předpoklady:
Popis, cíl a formy výuky:Cílem předmětu je seznámit studenty s využíváním soustavy daní v České republice a s daňovými mechanismy uplatňovanými ve státech Evropského společenství.

Kmenová literatura

1Daňové zákony - úplná znění platná v daném roce
2www.finance.cz

Doporučená Literatura

1Šulcová, M.: Daňová soustava, elektronická verze skript
2Daňové zákony - úplná znění platná v daném roce