ERE12E

Řízení PAE

KRGarant předmětu: prof. Ing. Jan Hron, DrSc., dr. h. c.

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 9.
Hodin přednášek/semestr: 28
Hodin cvičení/semestr: 14
Exkurze:0
Zkouška: písemná a ústní
Předpoklady:Kybernetika v řízení, Teorie řízení
Popis, cíl a formy výuky:Osvojení si zásad strategického řízení, vztahů podnikatelských subjektů a jejich prostředí, zásad projektování podnikatelských subjektů, práce manažera a vývojových tendencí v regionálním rozvoji a infrastruktuře venkovského prostoru.
Základní formou výuky jsou přednášky, semináře, případové studie, manažerské hry, zpracování projektů. Ke zpracování projektů, zabezpečení manažerské hry a prezentací projektů budou využity laboratoře VT.

Kmenová literatura

1Hron, J., Tichá, I., Dohnal, J. Strategické řízení. Praha: PEF ČZU v Praze, 1998
2Ansoff, I., McDonnell, E. Implanting Strategic Management. Prentice Hall International UK, 1990
3Mintzberg, H. The Rise and Fall of Strategic Planning. Prentice Hall International, UK, 1994
4Porter, M. Konkurenční výhoda. Praha: Victoria Publishing, 1995
5Porter, M., Montgomery, C. Strategy: Seeking and Securing Competitive Advantage.The Harward Business Review Press, USA, 1991
6Stacey, R., D. Strategic Management and Organizational Dynamics. Pitman Publishing, UK, 1993
7Rumelt, R., Schendel, D., Teece, D. Fundamental Issues in Strategy (A Research Agenda.The Harward Business Review Press, USA, 1994
8Vodáček, L., Rosický, A. Informační management: Pojetí, poslání a aplikace. Praha: Management Press, 1997
9Strategic Management Journal.
10Tompson, J.L. Strategic Management. Thomson Learning, United Kingdom 2001
11Hitt, M.A., Ireland, R.D., Hoskisson, R.E. Strategic Management: competitiveness and globalization. Sauth-Western College Publishing USA 2001
12Daft, R.L. Management. Thomosn Learning, Ohio USA 2004
13Fitzory, P., Hulbert, J. Strategic Management : reating valve in turbolent times. John Wiley a sons, Inc., UK 2005
14Veber, J. a kol., Management - základy, prosperita globalizace. Praha: Management Press, 2004
15Grainer, S. Moderní management - základní myšlenkové směry. Praha: Management Press, 2002

Doporučená Literatura

1Hron, J., Tichá, I., Dohnal, J. Strategické řízení. Praha: PEF ČZU, 1998
2Ansoff, I., McDonnell, E. Implanting Strategic Management. Prentice Hall International UK, 1990
3Mintzberg, H. The Rise and Fall of Strategic Planning. Prentice Hall International, UK, 1994
4Porter, M. Konkurenční výhoda. Praha: Victoria Publishing, 1995
5Porter, M., Montgomery, C. Strategy: Seeking and Securing Competitive Advantage.The Harward Business Review Press, USA, 1991
6Stacey, R., D. Strategic Management and Organizational Dynamics. Pitman Publishing, UK, 1993
7Rumelt, R., Schendel, D., Teece, D. Fundamental Issues in Strategy (A Research Agenda.The Harward Business Review Press, USA, 1994