EUE21Z

Teorie účetnictví - PAA

KOFGarant předmětu: Ing. Helena Čermáková, Ph.D.

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 5.
Hodin přednášek/semestr: 26
Hodin cvičení/semestr: 26
Exkurze:0
Zkouška: zápočet
Předpoklady:nespecifikovány
Popis, cíl a formy výuky:Cílem výuky je vytvořit obecně platný teoretický základ pro studium účetnictví pro podnikatele.

Kmenová literatura

1Huleš, J., Jeřábek, A.: Zákon o účetnictví platný od 1.1.2004, komentované úplné znění, Bilance Praha 2004, 110 s.
2Účetnictví prováděcí předpisy pro podnikatele platné od 1.1.2004, Bilance Praha 2004, 175 s.
3Janhuba, M., Základy teorie účetnictví, Oeconomica Praha 2005, 83 s., ISBN 80-245-0852-4

Doporučená Literatura

1Valder A.: Účetnictví I., edice PEF, ČZU v Praze 2009, 108 s., ISBN 978-80-213-1771-0
2Landová, M. a kolektiv: Cvičení z teorie účetnictví, edice PEF, ČZU v Praze, 2009, 100 s., ISBN 978-80-213-1466-5