EUE33E

Základy účetnictví - VSRR

KOFGarant předmětu: doc. Ing. Antonín Valder, CSc.

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 4.
Hodin přednášek/semestr: 26
Hodin cvičení/semestr: 26
Exkurze:0
Zkouška: písemná a ústní
Předpoklady:nespecifikovány
Popis, cíl a formy výuky:Cílem výuky je vytvořit obecně platný teoretický základ pro studium účetnictví státní správy a samosprávy

Kmenová literatura

2Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů
3Vyhláška č. 383/2009 Sb., technická vyláška o účetních záznamech
4České účetní standardy č. 701 - 704

Doporučená Literatura

1Valder A.: Účetnictví I., edice PEF, ČZU v Praze 2009, 108 s., ISBN 978-80-213-1771-0
2Landová, M. a kolektiv: Cvičení z teorie účetnictví, edice PEF, ČZU v Praze, 2009, 100 s., ISBN 978-80-213-1466-5