EUT73E

Teorie účetnictví - TF DS

KOFGarant předmětu: Ing. Ivana Kuchařová, Ph.D.

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru:
Hodin přednášek/semestr: 28
Hodin cvičení/semestr: 28
Exkurze:0
Zkouška: písemná a ústní
Předpoklady:nespecifikovány
Popis, cíl a formy výuky:Cílem výuky je vytvořit obecně platný teoretický základ pro studium účetnictví pro podnikatele.

Kmenová literatura

1Dvořáková Dana: Základy účetnictví, ASPI 2010, ISBN: 978-80-7357-544-1
2Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů

Doporučená Literatura

1Valder A.: Účetnictví I., edice PEF, ČZU v Praze 2009, 108 s., ISBN 978-80-213-1771-0
2Landová, M. a kolektiv: Cvičení z teorie účetnictví, edice PEF, ČZU v Praze, 2009, 100 s., ISBN 978-80-213-1466-5