EUT07E

Teorie účetnictví TF

KOFGarant předmětu: Ing. Ivana Kuchařová, Ph.D.

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru:
Hodin přednášek/semestr: 28
Hodin cvičení/semestr: 28
Exkurze:0
Zkouška: písemná a ústní
Předpoklady:nespecifikovány
Popis, cíl a formy výuky:Cílem výuky je vytvořit obecně platný teoretický základ pro studium účetnictví pro podnikatele.

Kmenová literatura

1Huleš, J., Jeřábek, A.: Zákon o účetnictví platný od 1.1.2004, komentované úplné znění, Bilance Praha 2004, 110 s.
2Účetnictví prováděcí předpisy pro podnikatele platné od 1.1.2004, Bilance Praha 2004, 175 s.

Doporučená Literatura

1Valder A.: Účetnictví I., PEF, ČZU v Praze 2009, ISBN 978-80-213-1771-0, s. 108
2Landová, M., a kol.: Cvičení z teorie účetnictví , PEF ČZU v Praze 2009, ISBN 978-80-213-1466-5, s. 100