ESE06E

Matematické metody pro statistiku a operační výzkum

KSGarant předmětu: doc. RNDr. Helena Nešetřilová, CSc.

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 2.
Hodin přednášek/semestr: 28
Hodin cvičení/semestr: 28
Exkurze:0
Zkouška: písemná a ústní
Předpoklady:Matematika I.
Popis, cíl a formy výuky:Cílem předmětu je připravit posluchače pro výuku statistiky, operační a systémové analýzy, ekonometrie a zvládnout
matematický aparát pro aplikaci kvantitativních metod v ekonomii, managementu a společenských vědách.

Kmenová literatura

1Anděl, J.: Statistické metody. Matfyzpress, Praha 1998.
2Motl, L., Zahradník, M.: Pěstujeme lineární algebru. UK, vydavatelství Karolinum, Praha 1995.
3Hindls, R., Kaňoková, J., Novák, I.: Metody statistické analýzy pro ekonomy, Management Press, Praha 1997.
4Hebák, P., Hustopecký, J., Jarošová, E., Pecáková, I.: Vícerozměrné statistické metody. Praha 2004, Informatorim.
5Johnson, R.A., Wichern, D.W.: Applied Multivariate Statistical Analysis. Prentice Hall, Upper Saddle River, 1998.
6Meloun, M., Militký, J.: Kompendium statistického zpracování dat. Academia, Praha 2002.
7Strang, G.: Linear Algebra and its applications. Academic Press, Orlando, 1980.
8Štěpán, J., Zvára, K.: Pravděpodobnost a statistika. Matfyzpress, Praha 1998.

Doporučená Literatura

1Nešetřilová, H., Šařecová, P.: Matematické metody pro statistiku a operační výzkum. Skriptum PEF ČZU, Praha 2005.
2Kába, B., Svatošová, L.: Statistika. Skriptum PEF ČZU, Praha 1998.