EUE46E

Mezinárodní obchod

KOFGarant předmětu: doc. Ing. Aleš Hes, CSc.

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 10.
Hodin přednášek/semestr: 20
Hodin cvičení/semestr: 10
Exkurze:0
Zkouška: písemná a ústní
Předpoklady:Obchodní nauka
Popis, cíl a formy výuky:Prohloubení znalostí o obchodování na mezinárodních trzích z hlediska právní úpravy ČR v mezinárodní konkurenci jejího členství v EU se třetími zeměmi. Využívání standardních forem výuky s velkým důrazem na samostatné a kreativní projevy studentů v rámci řešení praktických příkladů a projektů.

Kmenová literatura

1Hinkelman, E.,G., Dictionary of International Trade, World Trade Press, 2009
2Jílek, J., Finanční a komoditní deriváty v praxi, GRADA Publishing, 2004
3Hinkelman, E.,G., International trade documentation, World Trade Press, 2008
4Gibbs, P., Obchod v Evropském společenství, GRADA Publishing, Praha, 1993
5Dynda, A., Dyndová, E., Obchodujeme se zahraničím, Pragoeduca, Praha, 1994
6Čudová, L., Vacková, V., Licenční režimy v oblasti zboží a technologie dvojího užití, Sekurkon, Praha, 1994
7Cannon, T., Shaw, S., Svět obchodu, Albion, Brno, 1992
8Novotný, O.,Pour, J., Slánský,D., Business intelligence, GRADA, 2005

Doporučená Literatura

1Hes, A., Základy mezinárodního obchodu ČZU, PEF, 2007
2Svatoš, M. a kol., Zahraniční obchod - teorie a praxe, GRADA Publishing, Praha, 2009
3Beneš,V. a kol., Zahraniční obchod, GRADA Publishing, Praha, 2004
4Lukáš, Z., Obchod Evropské unie, GRADA Publishing, Praha, 2004
5Machková, Zamykalová, Sató a kol., Mezinárodní obchod a marketing, GRADA Publishing, Praha, 2004
6Čichovský, L., Marketing zahraničního obchodu, Radix, Praha, 1997