EEE11E

Ekonomika podniků s německou terminologií

KEGarant předmětu: doc. Ing. Karel Tomšík, Ph.D.

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 7. 8.
Hodin přednášek/semestr: 7
Hodin cvičení/semestr: 7
Exkurze:0
Zkouška: písemná a ústní
Předpoklady:Němčina - 4.úroveň
Popis, cíl a formy výuky:Cílem předmětu je seznámit studenty s problematikou mezinárodně akceptovaných přístupů k podnikové ekonomice. Orientace na odbornou terminologii a znalost německého pojetí podnikové ekonomiky si klade za cíl profesionální připravenost stdentů pro uplatnění se v praxi i ve vědecké sféře v německy mluvících oblastech.

Kmenová literatura

1Leiber F. - Landwirtschaftliche Betriebswirtschaftslehre, Parey 1984
2Steinhauser - Einführung in die landwirtschaftliche Betriebslehre, Ulmer Verlag Stuttgart 1989
3Mugler J. - Betriebswirtschaftslehre der Klein- und Mittelbetriebe, Springer Verlag Wien 1993
4Luger A., - Allgemeine Betriebswirtschaftslehre, Band 1,2, Carl Hanser Verlag, München 1991
5Reisch E. - Betriebs- und Marktlehre, Ulmer Verlag, Stuttgart 1984

Doporučená Literatura

1Tomšík, K.: Landwirtschaftliche Betriebslehre II, ČZU Praha, 2002
2Brandes, Odening - Finanzierung und Wachstum in der Landwirtschaft, Ulmer Verlag, Stuttgart 1992
3Däumler, K. – Kostenrechnung 1, Verlag Neue Wirtschafts – Briefe, Herne/Berlin, 1982
4Seibert O. - Betriebswirtschaftslehre, interne Materiale der FH Weihenstephan, Triesdorf 1992, 1994
5Rosochatecká E.: Ekonomika podniků I. ČZU Praha 2000