ERE38E

Strategické řízení PAA

KRGarant předmětu: prof. Ing. Jan Hron, DrSc., dr. h. c.

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 9.
Hodin přednášek/semestr: 28
Hodin cvičení/semestr: 14
Exkurze:0
Zkouška: písemná a ústní
Předpoklady:Kybernetika v řízení, Teorie řízení, Management
Popis, cíl a formy výuky:Osvojení si zásad strategického řízení prostřednictvím studia metod analýzy vnitřního a vnějšího prostředí podniků, procesu formulace konkurenční strategie. Charakteristika různých přístupů k tvorbě a realizaci podnikové strategie vycházejících z různého pojetí konkurenceschopnosti.
Základní formou výuky jsou přednášky, semináře, případové studie, manažerské hry, zpracování manažerských zpráv. Ke zpracování projektů, zabezpečení manažerské hry a prezentací budou využity laboratoře VT.

Kmenová literatura

1Hron, J., Tichá, I., Dohnal, J. Strategické řízení. Praha: Skripta PEF ČZU, 1998
2Harvard Business Review
3Miller, A. Strategic Management, Irwin-McGraw Hill, 1998
4Porter, M. Competitive Strategy, McMillan Publishing, Inc., 1980
5Vodáček, L., Rosický, A. Informační management: Pojetí, poslání a aplikace. Praha: Management Press, 1997

Doporučená Literatura

1Hron, J., Tichá, I., Dohnal, J. Strategické řízení. Praha: Skripta PEF ČZU, 1998
2Harvard Business Review
3Miller, A. Strategic Management, Irwin-McGraw Hill, 1998
4Porter, M. Competitive Strategy, McMillan Publishing, Inc., 1980