ETT03E

Informatika I pro TF

KITGarant předmětu: Ing. Jiří Vaněk, Ph.D.

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 1.
Hodin přednášek/semestr: 28
Hodin cvičení/semestr: 28
Exkurze:0
Zkouška: zápočet a kombinovaná zkouška
Předpoklady:
Popis, cíl a formy výuky:Sjednotit a doplnit výchozí představy studentů o konstrukci a funkci počítače tak, aby nejen chápali základní procesy, k nimž v počítači dochází, ale aby jim vytvořený model usnadňoval pochopení počítačové problematiky i v dalších letech.
Orientace v aktuálním prostředí současné informační společnosti a rozvoje ICT.

Kmenová literatura

1Žid, N. a kol.: Orientace ve světě informatiky. Praha, Management Press, 1998. 391 s. - ISBN 80-85943-58-1
2Gála, L. a kol.: Podniková informatika. Grada, 2006. 482 s. - ISBN 80-247-1278-4
3Minasi, M.: PC - velký průvodce hardwarem. Praha, Grada, 1996. 978 s. - ISBN 80-7169-178-X
4Voříšek, J.: Strategické řízení informačního systému a systémová integrace. Praha, Management Press, 1999. 323 s. - ISBN 80-85943-40-9
5Milková, E.: Algoritmy - typové konstrukce a příklady. Hradec Králové, Gaudeamus, 2001. 109 s. - ISBN 80-7041-998-9
6Young, M. J., Halvorson, M. Mistrovství v Microsoft Office 2003. Computer Press Brno, 2004, ISBN 80-251-0222-X
7Břehovský, P.: Praktický úvod do TCP/IP. České Budějovice, Kopp, 1994. 107 s. - ISBN 80-85828-18-9
8Horák, J.: Bezpečnost malých počítačových sítí. Praha, Grada, 2003. 200 s. - ISBN 80-247-0663-6

Doporučená Literatura

1VANĚK, J., ŠTĚPÁNOVÁ, J., JABLONSKÁ, E.,ŠILEROVÁ, E., NEZDAROVÁ, L. Informační technologie – vybrané kapitoly. ČZU PEF Praha, 2007, 160 s. ISBN 978-80-213-1122-0 (S2171)
2JABLONSKÁ, E. Informatika I-cvičení. ČZU PEF Praha, 2007, 174 s. ISBN 978-80-213-1389-7 (S2416)
3skripta VŠE a dalších vysokých škol a další knihy a časopisy týkající se této problematiky