ELX51Z

Čeština A 2

KJGarant předmětu: PhDr. Mgr. Drahoslava Kšandová, Ph.D.

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 1. 2.
Hodin přednášek/semestr: 0
Hodin cvičení/semestr: 20
Exkurze:0
Zkouška: zápočet
Předpoklady:čeština A 1
Popis, cíl a formy výuky:Studenti navazují na znalosti získané v jazykovém kurzu , rozšiřují si slovní zásobu, seznamují se s dalšími gramatickými jevy a to tak, aby se mohli domluvit v různých životních situacích. Postupně se seznamují s odborným stylem , terminologií
a jednoduchými odbornými články, aby bez větších problémů porozuměli přednáškám a mohli skládat zkoušky z odborných předmětů.
Základní formou výuky jsou cvičení, při nichž jsou studenti vedeni k samostatnému vyjadřování svých myšlenek ústní i písemnou formou.

Kmenová literatura

1Fondrnajová,B., Kmentová,L.,1983: Český jazyk I. Praha
2Hronová,K., 2002: Čeština pro cizince. Fraus
3Michálková V., 1977: Cvičení z českého jazyka, Praha
4Hlavsa Z., kolektiv, 2002: Pravidla českého pravopisu, Praha

Doporučená Literatura

1Fondrnajová,B., Kmentová,L.,1983: Český jazyk I. Praha