ELX52Z

Čeština B 1

KJGarant předmětu: PhDr. Mgr. Drahoslava Kšandová, Ph.D.

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 3. 4.
Hodin přednášek/semestr: 0
Hodin cvičení/semestr: 20
Exkurze:0
Zkouška: zápočet
Předpoklady:čeština A 2
Popis, cíl a formy výuky:Cvičení jsou zaměřena na práci s textem, na rozšiřování odborné slovní zásoby a samostatné vyjadřování jak písemné tak i ústní. Studenti se učí orientovat v různých životních situacích, pracují s autentickými texty, aby bez větších problémů zvládli zkoušky z odborných předmětů. Navazuje se na znalosti získané v 1.ročníku.

Kmenová literatura

1Kšandová D., 2001: Český jazyk II., ČZU Praha
2Hronová K., 2002: Čeština pro cizince. Fraus
3Michálková V., 1961: Diktáty a pravopisná cvičení, SPN Praha
4Hubáček J., 1987: Učebnice stylistiky, SPN Praha

Doporučená Literatura

1Kšandová D., 2001: Český jazyk II., ČZU Praha