EUT08E

Účetnictví pro podnikatele TF

KOFGarant předmětu: Ing. Ivana Kuchařová, Ph.D.

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 6.
Hodin přednášek/semestr: 28
Hodin cvičení/semestr: 28
Exkurze:0
Zkouška: písemná a ústní
Předpoklady:Teorie účetnictví
Popis, cíl a formy výuky:Výuka je zaměřená na účetnictví podnikatelských subjektů. Cílem je osvojení problematiky vedení účetnictví v souladu s platnými právními předpisy. Po absolvování klasických cvičení se doporučuje Účetnictví na počítači s využitím programu pro vedení účetnictví vhodného pro účely výuky.

Kmenová literatura

1České účetní standardy pro podnikatele
2Kolektiv autorů: MERITUM – Účetnictví podnikatelů 2010, ASPI, a.s., 2009, ISBN 978-80-7357-526-7
3Vyhláška č. 500/2002 Sb, kterou se provádí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb.
4Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
5Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů
6Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů

Doporučená Literatura

1Valder A.: Účetnictví pro podnikatele v zemědělství, ASPI 2008, ISBN 978-80-7353-388-1
2Stárová, M. a kolektiv: Cvičení z účetnictví pro podnikatele, edice KOF, ČZU 2009, ISBN 978-80-213-1826-7