ELX53E

Ruština B 2

KJGarant předmětu: PhDr. Mgr. Drahoslava Kšandová, Ph.D.

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
Hodin přednášek/semestr: 0
Hodin cvičení/semestr: 20
Exkurze:0
Zkouška: písemná a ústní
Předpoklady: ruština B 1
Popis, cíl a formy výuky:Student si má významně obohatit slovní zásobu z různých tematických oblastí, a to nejen obecných, nýbrž i poloprofesionálních. Zopakuje si a rozšíří spektrum aktivně ovládaných gramatických jevů. Zdokonalí se ve všech jazykových dovednostech - poslechu originálních nahrávek s vysokým stupněm obtížnosti, mluvení, čtení autentických textů a písemném vyjadřování. Osvojí si pravidla pro psaní různých slohových útvarů, bude se učit argumentovat, vysvětlovat a vyhledávat informace v ruských sdělovacích prostředcích. V hodinách se probírají a procvičují gramatické jevy potřebné pro pokročilý stupeň komunikace, simulují se situace z reálného života a diskutuje se o aktuálních událostech. Studenti jsou vedeni k samostatnému vyjadřování svých názorů.

Kmenová literatura

1Anfilov, M., Horvátová, M., 1995: Ruská konverzace. VŠE Praha
2Jelínek, S. a kolektiv, 1999: Raduga III. Fraus, Plzeň
3Jelínek, S. a kolektiv, 1999: Raduga III. - pracovní sešit. Fraus, Plzeň
4Barnet, V. a kolektiv, 1997: Ruština pro pokročilé. SPN Praha
5Anfilov, M., 1996: Ruština pro ekonomy I. VŠE Praha
6Anfilov, M., 1998: Ruština pro ekonomy III. VŠE Praha

Doporučená Literatura

1Anfilov, M., Horvátová, M., 1995: Ruská konverzace. Praha, VŠE
2Jelínek, S. a kolektiv, 1999: Raduga III. Fraus, Plzeň
3Jelínek, S. a kolektiv, 1999: Raduga III. - pracovní sešit. Fraus, Plzeň
4Csiriková, M., 2005: Odborný překlad v praxi. Plzeň