EUE32E

Účetnictví podle mezinárodních standardů

KOFGarant předmětu: Ing. Marta Stárová, Ph.D.

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 9.
Hodin přednášek/semestr: 28
Hodin cvičení/semestr: 14
Exkurze:0
Zkouška: písemná a ústní
Předpoklady:Účetnictví pro podnikatele
Popis, cíl a formy výuky:Cílem předmětu je seznámit studenty s problematikou mezinárodních aspektů finančního účetnictví s důrazem na jeden z hlavních nástrojů jeho harmonizace ve světě - Mezinárodní účetní standardy (IAS od roku 2001 - IFRS - International Financial Reporting Standards).

Kmenová literatura

1Hinke J.: Účetnictví podle IAS/IFRS, příklady a případové studie, 2. vydání, Alfa nakladatelství, Praha 2007, ISBN 80-86851-49-4
2Hinke J: Účetní systém IAS/IFRS, Alfa nakladatelství (Kernberg Publishing), Praha 2007, ISBN 978-80-903962-2-7.

Doporučená Literatura

1Dvořáková D.: Finanční účetnictví a výkaznictví podle mezinárodních standardů IFRS, Comp.Press, Praha 2008. ISBN 978-80-251-1950-1
2Bohušová H.: Harmonizace účetnictví a aplikace IAS/IFRS, ASPI, Praha 2008. ISBN 978-80-7357-366-9
3Krupová L. a kol: IFRS Mezinárodní standardy účetního výkaznictví - Aplikace podnikové praxi, VOX, Praha 2009. ISBN 978-80-86324-76-0
4Šrámková A., Janoušková M.: Mezinárodní standardy účetního výkaznictví - praktické aplikace, Institut certifikace účetních, Praha 2009. ISBN 978-80-86716-61-9